Betania Vigeland

“Betania Vigeland er en varm og livsglad menighet med mennesker i alle aldre. Vi er forskjellige mennesker med en felles erfaring av at Gud er den som gir livet mening. Denne erfaringen ønsker vi å dele med andre.
Vårt satsningsområde er barn og unge.

Menigheten ledes av et lederteam. Det legges ned et stort frivillig arbeide av mange ildsjeler. Mange har her sitt åndelige hjem og sosiale fellesskap. Her kan du få veiledning og hjelp i en travel hverdag.
Trenger du noen å snakke med eller har behov for forbønn, ta kontakt med oss!”

Menigheten Betania Vigeland er et kristent fellesskap under de frie evangeliske forsamlinger, som ligger nært til pinsebevegelsen.
Det vil blant annet si at vi tror at Bibelen er Guds Ord, praktiserer troende dåp og tror på Den Hellige Ånds gaver og utrustning, helbredelse og tungetale.

Lederskap:
“Eldste” Ordin Høiland, Kjell Årre, Einar Hovsdal, Trude Lill Jonassen og Konrad Grimestad utgjør sammen med Kjell Rune Ødegård Betanias lederskap.

Vi er en flergenerasjonsmenighet, som har spesielt fokus og satsning på barn og unge, og gjennom uken har vi tilstelninger som dekker aldersgruppen 3-20år.
Vi har mange barn innom på barneklubbene hver uke, og Svein Kåre Dahl ble nylig ansatt for å starte opp et nytt og spennende tweens og tenåringsarbeid.
Det er også mulig å få tentro undervisning, som er vårt tilbud til konfirmantene.

Vi har fast møtedag hver søndag kl. 11:00 hvor alle generasjoner samles.
Det er nå fast “VIP minutes” i første del av hvert møte, laget for våre “very important persons”- barna. Her blir det en tilpasset andakt, og gjerne en sang, konkurranse eller noe annet spennende.

Hvert møte har forkynnelse fra Guds Ord, ofte av lokale krefter, og under talen er det mulighet for barna å være i et eget rom å leke eller gjøre aktiviteter.
Møtene starter og slutter gjerne med lovsang, og vi har fortiden to husband/lovsangsteam, og rekrutterer stadig nye musikere.
Ellers er menigheten engasjert i bygda med andakter på omsorgssenteret, “bønnefrokost” og bønnemøter samt sosiale sammenkomster for å bli kjent med våre nye landsmenn.

Vi tolker våre søndagsmøter til engelsk etter behov

 

Kontakt for de ulike gruppene

KONTAKT:
Betania Vigeland
Tlf: 38256080
Adr: Elveveien 6, 4520 LINDESNES
post@betania-vigeland.no
Konto nr: 3138.07.03737
Byggekonto: 3138.10.97393

KONTAKT MENIGHET
Trude Jonassen
trude@betania-vigeland.no
Tlf. 38 25 68 23 – Mob. 456 305 93

KLUBB TRI-TI
Ellen Mari Høiland
ellenmarih@hotmail.com
Tlf. 38 25 68 57 – Mob. 932 43 537

Tweens og tenåringsarbeidet “Awake”
Svein Kåre Dahl
svekki@sk-dahl.com
Mob: 957 71 513