Betania Vigeland

«Betania Vigeland er en varm og livsglad menighet med mennesker i alle aldre. Vi er forskjellige mennesker med en felles erfaring av at Gud er den som gir livet mening. Denne erfaringen ønsker vi å dele med andre.
Vårt satsningsområde er barn og unge.

Menigheten ledes av et lederteam. Det legges ned et stort frivillig arbeide av mange ildsjeler. Mange har her sitt åndelige hjem og sosiale fellesskap. Her kan du få veiledning og hjelp i en travel hverdag.
Trenger du noen å snakke med eller har behov for forbønn, ta kontakt med oss!»