3-10 er for alle barn fra 3 år til 10år hver torsdag kl. 17:00
Målet vårt er at barna skal oppleve Jesu kjærlighet, nåde og frelse.

Kontaktperson: Ellen Mari Høiland: 93243637