Misjon

Her kommer informasjon om misjonsarbeidet som drives ut i fra menigheten.

Se Høiland misjons hjemmeside
Ordin og Ellen Mari Høiland                                                                                                         E-post

Høiland misjon i Etiopia from Marius Loland on Vimeo.