Forrige uke tok Hans Martin Skagestad tak i tanker, «stemmer» og negative følelser som kan hindre oss i å nå og våge tingene Gud har tenkt å bruke oss til, for å vise hvor stor Han er og alt Han kan gjøre gjennom oss.

(Musikkvideoen «Styggen på ryggen» av OnklP og De Fjerne Slektningene)

2. Kor 10,3-6 «For selv om vi ferdes i kjødet, så fører vi ikke kamp etter kjødet. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, og være ferdige til å straffe all ulydighet når lydigheten deres er oppfylt.»

 

Denne uken følger vi opp med misjonsmøte, og du er hjertelig velkommen til Betania Vigeland 25.april kl.17:00!

Ordin Høiland, som på nåværende tidspunkt driver misjonsarbeid i blant annet Ukraina, Etiopia og Abkhazia vil preke for oss, og Kjell Rune med team leder i lovsang.
Kom gjerne 15 min. før for en kaffe-kopp og prat.

 

Matteus 28:18-20
18 
Han sa til disiplene sine: «All myndighet i himmel og på jord er blitt gitt til meg.
19 Gå derfor og gjør disipler i alle folkeslag, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å adlyde alle de bud som jeg har gitt dere. Vær trygge på dette – jeg er alltid med dere, helt til verdens ende.»

misjons